Contraxapat de Calabó

El tauler contraplacat de Calabó es diferència com en el seu nom indicia per tenir una xapa tropical de fusta de Calabo. L’encolat de les xapes encreuades es fa amb la cola d’urea.

El contraplacat de Calabo té múltiples utilitats, com la marqueteria i la construcció.

contraxapat_calabo

Preus

Gruix€/m2 2500×1220
314,5547,10 €
4 15,3546,85 €
5 17,4053,10 €
723,75 72,45 €
10 30,6093,35 €
1235,55 108,45 €
1539,30119,90 €
18--
20--
30--

IVA no inclòs.